среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot PCV na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Stawianie plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Plot PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PVC na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu i proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki PCV na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy planowane ogrodzenie z plastyku na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий